Farmasi Yönetmelik Kuralları - Farmasi Kayıt | Farmasi Üyelik | Farmasi Katalog

Farmasi Yönetmelik Kuralları

Farmasi ailesine hoş geldiniz..
Farmasi’nin ayrıcalıklı dünyasında yerinizi almak ve bu dünyada etkin şekilde kazanç sağlayabilmek adına Farmasi’nin yönetmelik kurallarını bilmenizde fayda var. Makalede;

 • Girişimci ne demek?
 • Nasıl Farmasi girişimcisi olunur?
 • Farmasi yönetmeliğinde altın kurallar nelerdir?
 • İnternet sitenizi nasıl oluşturabilirsiniz?
 • Satışlarımızda nasıl kazanç sağlayabilirsiniz?
 • Hangi kurallara dikkat ederek satış yapmalısınız?
 • Bayilik şartları nelerdir?
 • Kazanç planı ve prim tablosu neye göre belirlenir?

Tüm bu soruların ve genel soruların cevabını bulabilirsiniz. Farmasi ailesine yeni katılan kişilerin Farmasi hakkında bilinmesi gereken genel kurallar, bilgiler ve önemli ayrıntılar bu yazıda yer alıyor. Okuyacağınız makale Farmasinin resmi sitesi tarafından yayınlanmış olup genel kuralları içermektedir.
Farmasi belirli kurallar bütününden oluşan düzenli bir oluşumdur. Hem işleyişi hem de haksızlıklar karşısında duruşu nettir. Bu yüzden Farmasi ailesine dahil olduysanız her koşulda hakkınızı arayabileceğiniz de ve kurallar dahilinde kazanç sağlayarak yükselebileceğini bilmelisiniz. Farmasi sözleşmeler yönetmenliği, sponsor girişimci, internet sitesi oluşturma, unvanlar ve Farmasi ürünlerini çeşitli pazarlama koşulları yazıda belirtilmiştir.
A- TANIMLAR
1. FARMASİ şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler bu yönetmelik kapsamında ünvan ve seviyelerine
bakılmaksızın (direktör ve daha üst seviyedeki Girişimciler dahil) FARMASİ Girişimcisidir. Bu yönetmelik tüm
FARMASİ Girişimcilerini kapsar.
2. “Kişisel Ana Sayfa/Kişisel Web Sayfası” FARMASİ Girişimcilerin tarafından tamamen kendileri tarafından
tasarlanan ancak yayına başlamadan önce FARMASİ’den yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.
3. “FARMASİ” bu yönetmelik kapsamında aksi belirtilmedikçe FARMASİ Türkiye anlamına gelir.
4. FARMASİ Girişimcisi olmak ancak mevcut kayıtlı bir Girişimcinin sponsorluğunda olmayı gerektirmekte olup,
“ sponsorluk ilişkisi ”, FARMASİ Girişimcisi, onun sponsoru ve daha üst seviye Girişimciler ve en üstte FARMASİ
arasındaki bağı ifade etmektedir.
5. “Kişisel Grup” doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı %22’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri
dahil değildir.
6. “Grup”, bir FARMASİ Girişimcisinin tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba FARMASİ Girişimcisinin doğrudan
sponsor olduğu %22’lik Girişimci’ler ve onların alt ekipleri hariç tüm grubu ya da girişimcileri kapsar.
7. “Kazanç Planı” FARMASİ internet sitesinde yayımlanan ve doğrudan satış ilkelerine uygun olarak şirket
tarafından belirlenmiş kurallar bütününü ifade eder.
8. Girişimci primleri, kazanç planı doğrultusunda ve Girişimcinin seviyesine göre belirlenip hesaplanır.
9. Girişimcilerin seviye kazanmaları ve bu seviyede kalabilme şartları pazarlama planında yer alan kurallar
çerçevesinde belirlenir. FARMASİ, bu kurallarda dilediği zaman değişiklik yapabilir.
10. FARMASİ Etik Kurulu, yönetmelik maddelerinde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda yönetmelikle
ilgili ödül ve ceza sistemini belirleyen ve uygulayan Kurulu ifade eder.
B- GENEL HÜKÜMLER
1. FARMASİ Enternasyonal Ticaret A.Ş. 2010 yılında %100 Türk sermayeli olarak kurulmuş bir doğrudan satış
şirketi olup, şirketin resmi internet sitesi www.farmasiint.com dur.
2. FARMASİşirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişilerin genel adı Girişimci’dir. Girişimci, bu yönetmelikte
belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde ünvan kazanabilmektedir.
3. Girişimci, FARMASİşirketine üye olmakla, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kuralları kabul etmişsayılmaktadır.
FARMASİ, yönetmelikte tek taraflı olarak ve dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4. Yönetmelikte yapılacak değişiklikler FARMASİşirketinin resmi internetsitesinde ilan edilecek olup, değişiklikler
ilan edildiğinde yürürlüğe girer. Girişimci, yönetmelikte yapılacak değişiklikleri kendisi takip etmekle
yükümlüdür. Yönetmelik değişikleri, FARMASİ Etik Kurulu tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda
ele alınır. Etik Kurulu gerekli görürse her zaman toplantı yapabilir.
5. FARMASİ gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon veya bilgilendirme amaçlı olarak Girişimcilerine
SMS, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden gönderme yetkisine sahiptir. Girişimciler, bu konuda
FARMASİ’ye gerekli onay ve izni verdiklerini kabul ederler.
6. “FARMASİ Yazılı Materyalleri”, Kazanç Planı, Girişimci El Kitabı, FARMASİ Gazete, Ürün katalogları, fatura,
broşürler, dergiler ve diğer FARMASİ yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.
7. FARMASİ, Girişimci Kayıt Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, FARMASİ Kuralları’na aykırı hareket eden
kişinin Girişimciliği herhangi birzamanda ve derhal sona erdirme hakkına sahiptir. Girişimcilikten çıkarılan kişi,
alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.
8. FARMASİ, ürünlerin tanıtımında açıklanan ve belirtilen kullanım alanlarının dışında münferit uygulamalardan
doğan ve/veya son tüketicinin saklama koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle oluşabilecek zararlardanmesul değildir. Ürünlerin hatalı kullanımı son tüketicinin sorumluluğunda olup, FARMASİ bu konuda sorumlu
tutulamaz.
9. Telif haklarının FARMASİ’ye ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel
yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması
FARMASİ’nin yazılı onayına tabidir.
10. FARMASİ, Girişimci ile ilgili her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir ve saklayabilir.Girişimci
Farmasi üyesi olmakla, bu konuda izin vermiş sayılır.
11. FARMASİ, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu
gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme
hakkına sahiptir.
12. Her seviyedeki Girişimciler, başka bir girişimcinin bilgileri ile sisteme giriş yapamaz, sipariş veremezler. Bir
girişimcinin diğer bir girişimci adına sipariş verebilmesi için öncelikle ilgili kişiden yazılı izin alması ve almış
olduğu yazılı izin belgesini Farmasi şirketine bildirmesi zorunludur. Ancak bundan sonra izin belgesi sahibi
başka bir girişimci adına sipariş verebilir, verdiği siparişe ilişkin ürünleri teslim alabilir.
13. Bir Girişimcinin, başka bir Girişimciye her türlü sosyal medya ortamlarında olumsuz mesaj vermesi,
motivasyonunu bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, saygısız
ifadelerde bulunması, aynı şekilde şirket ve şirket yetkilileri ile çalışanları hakkında yazılı veya sözlü
şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadelerde
bulunması, e-mail yolu ile bu tarz yazılar yazması ve yönetmelik kurallarına riayet etmemesi hallerinde,
FARMASİ ilgili Girişimcinin en az 6 ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir. FARMASİ dilerse ekran
kapatma cezası ile birlikte bir aydan altı aya kadar prim kesme cezası da verebilir. Bütün yargı yolları saklıdır.
14. FARMASİ, çalışma ilke ve esasları ile çalışan ve / veya girişimcilerin motivasyonlarını her daim gözetir. Farmasi,
işin yürütümünü tehlikeye sokan, girişimcilerin motivasyonunu düşüren her türlü gelişmeye karşılık gerekli
gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.
15. FARMASİ Girişimcisi adı altında görev yapan kişilerin rakip firmalar hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi
bir şekilde konuşma hakkı yoktur.
16. FARMASİ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde Girişimcilere ait bilgileri işleme ve
aktarmaya yetkilidir. Girişimciler, FARMASİ şirketine üye olmakla kişisel verilerinin işlenmesine ve
aktarılmasına rıza gösterdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Yazılı talepte bulunulması şartıyla, FARMASİ
Girişimci’ye ait bilgilerin diğer Girişimciler tarafından görülebilmesini engellemek için gerekli tedbirleri alır.
17. FARMASİ yönetmeliğine eklenen her yeni madde için girişimciler görüşlerini en geç Yönetmelik maddesinin
yayımını takiben 6 ay içinde bildirmek zorundadır. Farmasi, kendisine yapılan bildirimleri titizlikle inceler ve
gerekli görmesi halinde ilgili Yönetmelik maddesini değiştirir veya yürürlükten kaldırır. Farmasi, 6 aylık sürenin
dolmasından sonra yapılan şikayet ve uygunsuzluk bildirimlerini dikkate almayabilir.
18. Girişimci ekiplerinin yer değiştirmesi(ekip kaydırma) durumlarında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.
C girişimcisi, A girişimcisine kaytlıdır ve A girişimcisine kayıtlı iken B kişisine geçmiştir.
a. B Girişimcisine:
i. Bağlanan ekip, A girişimcisine geri verilir.
ii. B girişimcisinin, üst sırasındaki lider ve ilk 22 sinin ekranı kapatılarak savunması
istenir.(İspatlanmış suç)
iii. Savunması ideğerlendirilen B girişimcisinin üst sırasındaki lider ve ilk 22 sinin 1 ay
ile 6 arasında ekranı kapatılır.
iv. Tekrarlanması durumunda süresiz ekran kapatılır.
b. C Girişimcisine,
i. C girişimcisini ekibiyle beraber A girişimcisine bağlanır
ii. Eger C girişimcisinin altında ekipleri de var ise C girişimcisne 2 ile 12 ay arasında
olacak şekilde prim ödememe cezası disiplin kurulu onayı ile verilir.
iii. Tekrarlanması dururunda süresiz ekran kapatılır.
19. FARMASİ’de görev yaparak ayrılan personel, ayrılma tarihi itibariyle 3 ay süreyi tamamladıktan sonra FARMASİ
Root’a bağlı olarak girişimci faaliyetlerine başlayabilir. İş bu madde, 1 MAYIS 2018 tarihi ile geçerlidir.

 • 20. Direktör unvanına yükselen girişimci kaydı askıya alındığında tekrar kayıt olabilmesi için (Yönetmelik Girişimci
  olabilme koşulları 7. Maddeyi içeren yakınları dahil) 1 yıl sürenin dolması gerekmektedir.
  C- GİRİŞİMCİ OLABİLME KOŞULLARI
  1. 18 yaşından büyük olan herkes FARMASİ’nin onayıyla girişimci olabilir.
  2. Sermaye şirketleri ve en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da Girişimci olabilir. Tüzel kişilik adına yetkili olan
  kişi yetkisinin sınırlarını yazılı olarak belirtmelidir. Ortaklar, ortaklık borçlarından müşterek ve
  müteselsil kefiller gibi sorumludur.
  3. FARMASİ, yeni kayıt olmak isteyen bir Girişimci’nin başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme
  hakkını saklı tutar.
  4. FARMASİ gerekli görürse Girişimcilerinden adli sicil kaydı talebinde bulunabilir. Girişimcinin son sipariş
  tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi veya kaydını yenilememesi halinde Girişimciliği sona erer.
  Girişimci tekrar kayıt yenilemek istediği zaman kendisine bağlı grubunu kaybeder. Girişimci tekrar kayıt
  yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir. Tekrar kayıt yenilemek isteyen Girişimcinin borcu
  olduğu takdirde, kayıt yenileme işlemi borç ya da borçların ödemesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Bu
  şartlar yerine getirilmediği takdirde FARMASİ’nin Girişimcinin üyeliğini tekrar askıya alma yetkisi
  bulunmaktadır.
  5. FARMASİ Girişimcisi olabilmek için, mevcut kayıtlı bir Girişimcinin sponsorluğunda olunması gereklidir.
  FARMASİ dilediği zaman bir Girişimci adayına kaydedilmesi için sponsor tahsis edebilir.
  6. Girişimcilere ait site ve sponsor link aracılığıyla üye kaydı yaptırılabilir. Üyelik başvurusundan itibaren 24 saat
  içinde itiraz edilmesi halinde bu işlem ön incelemeye tabi tutulacaktır. İnceleme sonucunda yeni girişimciden
  üyelik kaydı ile ilgili belge sunması talep edilebilir. Girişimci’nin istenen belgeleri sunması durumunda, üyelik
  başvurusu değişikliği değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Yeni kaydın alt ekibi var ise değişiklik talebi red
  edilecektir. Root kayıtlarında aynı kural geçerlidir.
  7. Bir Girişimcinin eşi ile 1. ve 2. Derece kan ve sıhri hısımları (kişinin anne ve babası, çocukları ile eşinin anne ve
  babası, kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası ile eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce),
  eşinin büyükannesi ve büyükbabası) ancak birbirlerinin altında kaydolabilir. Bir Girişimcinin eşi ile 1.ve
  2.derece kan ve sıhri hısımlarının ayrı grupların/sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. Özel durumlarda
  FARMASİ’nin yazılı onayı alınmalıdır. Anılan kişilerin farklı sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespiti
  halinde üyelik kayıtları ya silinir ya da kayıt tarihi itibariyle önceki tarihli olanın altına kaydedilir. Bu kişiler, ayrı
  gruplara-sponsorlara kaydolup hediye, prim ya da ödül almaları durumunda, ilk FARMASİ’ye kaydolan
  Girişimci bu hediye, prim ya da ödüle hak kazanır. Diğeri/diğerleri iade eder. Ya da hak edilmeyenlerin bedeli
  FARMASİ’ye ödenir.
  8. Yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez. Ekip
  geçirme tespit edilirse, ekip ilk kaydolan Girişimciye geri getirilir. FARMASİ, kural ihlali olup olmadığını
  değerlendirir ve gerekli görürse ilgili Girişimcinin üyeliğini 6 aya kadar askıya alabilir.
  9. Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan Girişimci ödüle hak kazanırsa, ödülden (tatil ve seyahat) sadece bir kişi
  yararlanacağı için, kimin yararlanacağını FARMASİ şirketine yazılı olarak bildirecektir.
  10. FARMASİ, şikayet üzerine veya re’sen bu Yönetmelikte belirlenmiş olan herhangi bir kuralın ihlal edilmiş olup
  olmadığının araştırılması için bir Girişimcinin üyeliğini 6 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.
  11. FARMASİ tarafından üyeliği/aktifliği dondurulan girişimci,sponsoru olduğu ekipten pasif alt ekip primi alamaz.
  12. Girişimciliği devam eden bir kişi, tekrar kayıt olamaz. Kayıt olması durumunda alt ekibini sponsoru lehine
  kaybeder.
  13. Bir Girişimcininn kayıtlı olduğu sponsordan bir diğerine geçebilmesi sadece özel durumlarda ve FARMASİ’nin
  onayıyla mümkündür.
  14. Girişimciler, toplu olarak istifa edip 6 ay beklese bile, sponsor değişikliği yapılamaz.
  15. Girişimciler, FARMASİ’ye yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “ Eğitim ve Kayıt
  Ofisi ” açabilir.
  16. Girişimcinin vefatı durumunda, kanuni mirasçıların, Girişimci, lider, müdür ya da direktörünün vefat tarihinden
  itibaren 60 gün içinde FARMASİ’ye yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Girişimci kanuni mirasçılarına
  geçer. Aksi durumda, girişimcilik iptal olur.
  17. Miras yoluyla girişimcilik kazananlar, girişimciliğin seviyelerine uygun olarak Yönetmelikte öngörülmüş olan
  yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
  18. Aynı ekip ya da kolda yer alarak ve miras yoluyla girişimciliği devralan girişimcinin şekil ve şartları ayrıca etik
  kurul tarafından değerlendirilecektir.
  19. Faaliyetlerini devam ettiremeyecek düzeyde sağlık sorunu yaşayan bir girişimci, mevcut durumunu
  belgelendirmesi şartıyla, 18 yaşını doldurmuş 1. derece yakınına ya da vasisine tüm haklarını devredebilir.
  20. Girişimcinin 1. derece yakını kendisine direkt bağlı kolda ya da derinlikte ise başvuru FARMASİ Etik kurulu
  tarafından değerlendirilerek girişimciye 1 ay içinde yazılı olarak bildirilir. Bu durum özel bir durumu ihtiva
  etmektedir.
  21. Bir Girişimcinin boşanması halinde, Girişimciliğin hangi tarafa verileceğine, taraflar ya da mahkeme karar
  verebilir. Ancak Girişimcilik bölünemez.
  22. Boşanma davasının kesinleşmesine kadar geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana
  ödenir.
  23. Girişimcilik sadece 1.Derece (Anne,Baba ve Çocuklar) akrabalara FARMASİnin onayı ile devredilebilir.
  Girişimciliğini devreden bir kişi, FARMASİ onayı ile ve en az 6 ay geçtikten sonra yeniden Girişimci olmak için
  başvuru yapabilir. Üyeliği yeni devir alan girişimci, 6 aydan önce başka bir girişimciye haklarını devredemz.
  24. Sponsor, kaydedeceği Girişimci adayının FARMASİ’ye uygunluğunu araştırmakla sorumlu olup, kaydettiği
  Girişimcinin müşterek müteselsil kefilidir.
  25. Bir Girişimcinin ayrılması ve ya istifası nedeniyle kaydının silinmesi durumunda, sponsoruna direkt bağlı yeni
  %22’lik kollar oluşmasına imkan veriyorsa, bu %22’lik kollar (işlem yapıldığı ilk ay) ilgili sponsorun unvan ve
  ödülleri ile ilgili hesaplamalara dahil edilemez. Bu işlem FARMASİ’nin onayından sonra yapılabilir.
  D- GİRİŞİMCİLİĞİN SONA ERMESİ
  1. Girişimci, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak FARMASİ üyeliğinden “istifa ederek” ayrılabilir.
  2. İstifa eden Girişimcinin kendi alt grubunun bir üst Girişimciye eklenmesi bakımından 6 aylık bekleme süresi
  uygulanır. 6 aylık sürenin dolmasından sonra istifa eden Girişimcinin alt grubu bir üst Girişimci eklenir.
  3. İstifa eden bir Girişimcinin kimliğinde şüphe uyandıracak bir durum yoksa istifası derhal yürürlüğe konulur ve
  işlem sayfası kapatılır. Girişimci Yönetmelik kapsamında elde etmiş olduğu tüm haklarından feragat etmiş olur
  ve grubundan kopar.
  4. Ayrılmış olan bir Girişimci, Girişimciliğinin sona erme tarihinden itibaren 6 ay geçmeden tekrar üyelik
  başvurusu yapamaz. Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmet,
  özel ve resmi belgede sahtecilik, vs) veya FARMASİ’nin satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü
  başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Girişimci olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan mahkumiyet aldığı
  tespit edilen FARMASİ Girişimcisinin kaydı silinir.
  5. Girişimci, kaydının bu nedenle silinmesi nedeniyle FARMASİ’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
  6. Aynı grup ve kolda bulunan Karı-Koca ve 1.derece akrabaların istifa etmeleri ya da altı ay boyunca sipariş
  vermemeleri durumunda üyelikleri düşeceği gibi, kendi ekiplerinden hak edilen unvan ve unvan primi bir üst
  sponsoruna 6 ay boyunca ödenmez.
  E- GİRİŞİMCİ AKTİFLİK KOŞULLARI
  1. Girişimci “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili
  tüm ödemelere hak kazanır. Aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur
  2. Tüm %22 ve %18 seviye Girişimciların prim hak etme şartları 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren aşağıda yer
  aldığı şekilde değiştirilmiştir.
  3. %22 ve tüm üst seviye Girişimcilerin prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartlarını (Kişisel sipariş (140 TL puan
  zorunlu)+Aktif Kayıtşartı+Katalog+6000 şartı) yerine getirmesi gerekmektedir. Belirtilen şartlardan katalog ve
  aktif kayıt şartından birini yerine getirmeyen Girişimcinin ünvanı sanal olup, bu Girişimciler lider yetiştirme
  primi ve unvan primlerini alamazlar. Bu Girişimcilere sadece kişisel prim ve grup performans kazancı prim
  olarak ödenir. Katalog ve aktif kayıt şartlarını yerine getirmeyen Girişimcilere prim ödemesi gerçekleştirilmez.
  4. %18 seviyesinde bulunan Girişimcilerin prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartlarını (Kişisel sipariş (140 TL
  puan zorunlu)+Aktif Kayıt şartı+Katalog) yerine getirmesi gerekmektedir. Şartlarda (Aktif Kayıt
  şartı+Katalog)herhangi birini yerine getirmediği takdirde kendilerine prim ödemesi bir sefere mahsus yapılır.
  Her iki şartın birlikte yerine getirilmemesi halinde ise prim ödemesi gerçekleştirilmez.
  5. Girişimci primleri, kazanç planındaki pozisyonlara göre hesaplanmakta olup, sipariş sırasında FARMASİ’de
  sahip olunan ünvan/seviyeye göre ödenmektedir.
  6. Girişimcinin alt ekibinden grup primi ve / veya kişisel prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartı aranır. Primler,
  puan değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra hesaplanır.
  7. FARMASİ Kazanç Planında her bir Girişimci hak ettiği ünvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır.
  8. FARMASİ, Girişimcinin vadesi gecmiş faturalarının ödenmesi için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarından
  alma hakkını saklı tutar.
  9. Girişimcilerin, üyelik kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde sipariş vermeleri gereklidir. Aksi halde, Girişimcilik
  kaydı FARMASİ tarafından askıya alınacaktır.
  10. Girişimci, askıya alındığı tarihten itibaren tercihi doğrultusunda başka birsponsora bağlı olarak aktiflik işlemini
  yönetmelik kurallarına göre gerçekleştirebilir.
  F- AÇIK HESAP ÖDEME YÖNTEMİ
  1. FARMASİ, belirleyeceği Girişimcilere açık hesap tanımlayabilir. Açık hesap tanımlama yetkisine sahip
  Girişimciler (aktif %22’ler), açık hesap tanımlattığı kişilerin müteselsil kefilidir. Açık hesap vadesi sipariş
  tarihinden itibaren 18 gündür. Açık hesap fatura ödemelerini gerçekleştirmeyen Girişimciler için aylık %2
  üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır. FARMASİ, açık hesap borcunun vadesinde ödenmemesi halinde, bu
  tutarların müteselsil kefillerin primlerinden kaynakta kesinti yoluyla tahsil edilmesinde yetkilidir.
  2. FARMASİ, açık hesap tanımlama yetkisine sahip Girişimcilerden yazılı olarak müteselsil kefillik belgesi
  imzalamalarını isteyebilir. Müteselsil kefillik belgesini imzalamayan Girişimcilerin açık hesap tanımlama yetkisi
  FARMASİ tarafından iptal edilerek durum kendilerine e-mail ve/veya sms yoluyla bildirilir. Açık hesap
  tanımlama yetkisine sahip olan Girişimciler, sayfalarında bulunan kefil kesintileri bölümünü aylık olarak takip
  etmekle yükümlüdür.
  3. FARMASİ, açık hesap borcunu, müteselsil kefilin priminden kaynakta kesinti yoluyla tahsil ederse, bu borç
  FARMASİ açısından kapatılmış sayılacaktır. Müteselsil kefil olan Girişimci, dilerse FARMASİ şirketinden belge
  talebinde bulunarak borcunu ödemiş olduğu kişiye karşı yasal işlem başlatabilir.
  G- KAPIDA ÖDEME , 2. ÇIKIŞ VE İADE KOŞULLARI
  1. FARMASİ’de kapıda ödeme işlemi 3.000 TL ve altındaki sipariş tutarları için geçerlidir.
  2. Sipariş tutarını, kapıda ödeme seçeneğini kullanarak ödemek isteyen girişimci ödeme taahhüdünü siparişini
  teslim aldığı anda gerçekleştirmelidir.
  3. Kapıda ödeme seçeneğini kullanan girişimci teslim aldığı siparişlerini kontrol etmek ve teyit etmekle
  sorumludur.
  4. Girişimci, teslim aldığı ürünlerin faturada belirtilenlerden farklı olduğunu tespit ettiğinde bu durumu derhal
  FARMASİ’ye yazılı olarak bildirmelidir.
  5. Girişimci, kapıda ödeme seçeneğini kullanmadan iptal ettiğinde, FARMASİ tarafından kapıda ödeme seçeneği
  tercihinden dolayı hediye olarak gönderdiği ürünü girişimciye faturalandırmaya yetkilidir.
  6. Girişimci, siparişlerini teslim almakla yükümlüdür. Adreste bulamama, teslim almaktan imtina etme
  durumunda girişimcinin bir sonraki kapıda ödeme seçenekleri FARMASİ tarafından iade adetleri dikkate
  alınarak belirli sürelerle kısıtlanabilir ya da tamamen engellenebililir
  7. İade edilen sipariş adetlerine göre, FARMASİ teslim sırasında kapıda ödeme ile sipariş verilebilmesini belirli
  sürelerle kısıtlayabilir. İade edilen sipariş sayısına göre kısıtlama süreleri aşağıdaki gibidir. Belirtilen süreler
  dolduktan sonra tanımlama talep doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
  *a) 1 adet kapıda ödemeli iade sipariş: 3ay,
  *b) 2 adet kapıda ödemeli iade sipariş : 1 yıl,
  *c) 3 adet kapıda ödemeli iade sipariş: Süresiz olarak kapıda ödeme seçeneğinin kapatılmasına
  neden olacaktır.
  d) Teslim alınmayıp firmaya geri dönen siparişe konu ürünlerin tekrar göderilmesi talep edilirse,
  ürün adetlerine göre hesaplanacak kargo bedeli faturaya yasıtılacaktır.
  e) 2. Çıkış talepleri sipariş tutarı tahsilatı yapıldıktan gerçekleşecektir.
  8. Farmasi iade oranı Tüm Türkiye ortalamasının %15 limitini geçtiği takdirde, Farmasi Top 20’de bulunan
  girişimcinin tüm grubunun iade, oran, adet ve tutarlarından sorumlu tutulacaktır. Gerektiği takdirde
  faturalandırma ve prim bloke uygulaması gerçekleştirilecektir.
  H- GİRİŞİMCİ SORUMLULUKLARI
  1. Girişimci, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu yönetmelikte belirlenmiş olan
  doğrudan satış kapsamında FARMASİ ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı kabul etmektedir.
  2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için Girişimcilerin,
  müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur.
  3. Girişimci, (seviye yükseldikçe sponsor, müdür, direktör vs.) FARMASİ web sitesinde, duyurularında ve
  yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi,sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk,
  adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi kabul etmiş sayılır.
  4. FARMASİ tarafından aranıldığında yanıt vermek ve dönüş yapmak ya da yazılı gönderilen mail, sms vb. İletilere
  en kısa sürede geri dönüş yapmak,
  5. Üst sponsor ve/veya alt sponsor 22 seviyesi ve üzerinde katalog almak durumunda olan her girişimci bu
  materyalleri ilgili ekipleri ile paylaşmak durumundadır.
  6. Girişimci, FARMASİ ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi
  görüş bildirmeyeceğini ve FARMASİ’yi bunun için kullanmayacağını kabul eder.
  7. Girişimci, FARMASİ ilişkilerini kullanarak FARMASİ tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve
  pazarlamasını yapmayacağını kabul eder.
  8. Girişimci, üyelik kaydı yaptırmakla, kişisel bilgilerinin, FARMASİ tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde dilediği
  gibi kullanılmasına onay verdiğini, FARMASİ’nin tüm kanallardan sunduğu ürün, hizmet ve avantajlı
  kampanyalardan sms, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden haberdar olmayı kabul eder.
  9. Girişimci, FARMASİ ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle
  yükümlüdür. Girişimci, FARMASİ ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak FARMASİ web sitesi, FARMASİ yayınları
  veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde,
  FARMASİ’nin, ilgili müşteri ya da Girişimcinin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Girişimci şahsen
  sorumludur.
  10. Girişimci, FARMASİ’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs.
  herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms,
  internet vs de dahil) kullanamaz. Girişimci, sadece FARMASİ’nin hazırladığı ve Girişimcileriyle paylaştığı
  yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri FARMASİ’nin onayıyla kullanabilir.
  11. Bir Girişimci, başka bir sponsora kaydolan Girişimcinin kendi grubuna geçmesini isteyemez. Bu yönde
  yapılacak en küçük teşvik dahi Girişimci’nin işbu Yönetmeliği ihlal ettiği şeklinde yorumlanacaktır. FARMASİ,
  bu şekilde hareket ettiği tespit edilen Girişimci’ye, bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen cezalardan fiilin
  ağırlığına göre uygun gördüğü cezayı verme hakkına sahiptir.
  12. Girişimci, FARMASİ’nin işçisi, temsilcisi, acentesi değildir. Girişimci, izinsiz FARMASİ adına herhangi bir şube,
  ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta
  olup, bağımsızdır. Girişimci, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız”
  ünvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Girişimci, Bağımsız Girişimci-Direktör gibi)
  13. Girişimci, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye FARMASİ adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin,
  diğer Girişimcilerin ve FARMASİ’nin uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
  14. Girişimci FARMASİ’den aldığı ürünlerin satışından gelir elde etmesi halinde, bu gelirlerin vergisel ve diğer
  yükümlülükleri tamamen Girişimci’ye aittir. Bu nedenle, Girişimcinin vergi, SGK gibi borç ve
  mükellefiyetlerinden FARMASİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  15. Girişimci, sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
  16. Girişimci, FARMASİ garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar çerçevesinde ürünün yenisiyle
  ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermelidir.
  17. Girişimci, FARMASİ ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun FARMASİ ödeme koşullarına
  uymalarını sağlamakla yükümlüdür.
  18. Girişimci, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olduğundan FARMASİ adına hiçbir e-mail ya da sms
  gönderemez.
  19. Girişimci, kaydettiği her yeni üyeye yönetmelik ve hoşgeldin kampanyası eğitimi vermekle yükümlüdür.
  20. FARMASİ ürün ambalajları kesinlikle tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.
  21. Hiçbir Girişimci, FARMASİ adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz.
  22. Bir Girişimci, FARMASİ ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda FARMASİ’nin onayıyla kullanabilir.
  23. İnternet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet
  sitesinden tanıtım yapılabilmesi FARMASİ’nin iznine tabidir.
  24. Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş
  merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece
  teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.
  25. FARMASİ Girişimci adres, telefon, faks ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak 5 iş günü içinde
  FARMASİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.
  I- %22 VE TÜM ÜST SEVİYE ÜNVANLARIN SORUMLULUKLARI
  %22 ve tüm üst seviye ünvan sahiplerinin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.
  1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak.
  2. Düzenli olarak hem enine, hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek.
  3. Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımlarını sağlamak.
  4. Kendi hedef ve planını yapmak.
  5. FARMASİ’yi temsil ile yetkili olan çalışanlarına karşı uygun davranışlarda bulunmak
  6. FARMASİ Kazanç Planında belirtilen seviye ve unvanlara karşı uygun ve etik davranışlarda bulunmak ve ekibini
  bu bilinçte yönlendirmek
  7. Ekibinin seviye planlamalarını, ciro, kayıt hedeflerini, haftalık planlamak, sorgulamak ve aktivite yaparak takip
  etmek,
  8. %21 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, FARMASİ’nin tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlü olduğu
  gibi, ekipleri ile FARMASİ Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla da yükümlüdür.
  9. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek, FARMASİ’nin hazırladığı sunumları
  aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,
  10. Tüm girişimciler için eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak
  11. Grubuyla sürekli iletişim halinde olup Farmasi tarafından iletilmiş olan güncel tüm bilgi, kampanya/duyuruları
  paylaşmak, güncel ve bir sonraki kampanya kataloğunu kendi dahil temin etmek (ekibi ve kendi katalog
  ihtiyacını her ayın ilk haftası) kişisel siparişini girmek bir sonraki katalog/kampanyalar hakkında ekibi
  eğitmek, tüm bu uygulamaları en az 4. nesline kadar uygulamak ve takip etmek,
  12. Katalog Desteği müdür oluncaya kadar, her seviye için en fazla 3 ay olmak üzere 4 nesil direktör tarafından
  yapılmalıdır.
  13. FARMASİ’ye üye olan %21 ve üzeri unvanlar başka bir Doğrudan Satış şirketine hizmet edip üye olamaz. Bu
  durumun tespiti halinde Farmasi üyenin sayfasını tedbiren derhal kapatır. Girişimcinin savunması istenir.
  Disiplin kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda girişimcinin FARMASİ ile ilişiği kesilir.. (Bu kural
  Girişimcinin birinci dereceden yakınlarını da kapsar.)
  14. FARMASİ, başka bir doğrudan satış firmasına üye olduğu anlaşılan veya FARMASİ’den mazeretsiz olarak
  ayrılan %22 lere son 3 ayda elde ettiği prim tutarı kadar prim kesme cezası veya aynı tutar kadar para cezası
  verebilir.
  15. %22 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, direktörlük pirimi alma seviyelerine kadar (4.Nesil %22 ler dahil) bütün
  Girişimcilerden sorumludur.
  16. FARMASİ’nin belirleyerek ilan edeceği destek paketleri her bir %22 müdür ve üzerindeki unvanları
  kapsamaktadır. 4 nesile kadar %12,%15,%18 seviye girişimcilerine destek kapsamında en az 1 paket
  sponsuru tarafından tanımlanarak girişimciye gönderilecektir.
  %21 ve üzeri unvanlar ilk 4 neslindeki yeni çıkan %12,15,18 lere 3 ay boyunca desteklerini bu
  paketlerden satın alarak yapabilecekler.
  %21 ve üzeri unvanların 4 nesillerinde alması gereken minimum paket adetleri aşağıdaki gibi
  olacaktır;
   1.nesil liderlerine 4 paket
   2.nesil liderlerine 3 paket
   3.nesil liderlerine 2 paket
   4.nesil liderlerine 1 paket
  *2 adet güncel ay katalog + 3 adet sonraki ay katalog + 10 adet BB + 3 adet CC
  numune bulunmaktadır.
  J- FARMASİ TOPLANTI KURALLARI
  1. FARMASİ Şirketi tarafından %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, Yönetici ve %15’lerin davet edildiği aylık olarak
  Bölge Müdürleri tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Duyurulan
  toplantı yerinde en az 1 saat öncesinde hazır bulunmalıdır.
  2. %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15 seviyesinde bulunan girişimciler bu toplantılara katılmaktan
  imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde FARMASİ yönetimi tarafından toplantıya
  katılmayan/katılamayan girişimcilerden açıklama talep edilecektir.
  3. FARMASİşirketi tarafından düzenlenen bu toplantılara 3(üç) defa katılmayan ve ikaz edilmiş olmasına rağmen
  4.(dördüncü) defa toplantıya katılmayan/katılamayan %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15
  seviyesinde bulunan girişimcilerin cari aydaki prim hakedişi iptal edilir. Beşinci (5.) defa
  katılmaması/katılmaması halinde %22 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15 seviyesinde bulunan
  girişimcilerin 3 (üç) aylık prim hakk edişi iptal edilecektir.
  4. Toplantılara, 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan %22 (tüm üst seviye
  ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan Girişimcilerin unvanı iptal edilerek,FARMASİ şirketine direkt
  bağlı Girişimci statüsüne geçirilecektir. %15 seviyede bulunan Girişimcilerın mecburiyeti bulunmamaktadır.
  5. Bölge Müdürleri tarafından her katalog döneminde gerçekleştirilen toplantılara gelme zorunluluğu bulunan
  %21 (Aktif ve Pasif) ve üstü tüm seviyelerden toplantı masrafları FARMASİ’nin ödeyeceği 250TL tutar
  (dönemsel ve yıllara göre değişebilir) çıkarıldıktan sonra katılımcıların ünvanlarına göre belirlenen katsayı
  puanlarına göre hesaplanarak FARMASİ tarafından faturalandırılır.
  Ünvan katsayı puanları aşağıdaki gibidir:
  a) Müdür katsayı puanı: 1 puan
  b) Direktör katsayı puanı: 1,5 puan
  c) Altın Müdür/Direktör katsayı puanı: 2 puan
  d) Platin Müdür/Direktör katsayı puanı: 3 puan
  e) Zümrüt Müdür/Direktör katsayı puanı: 4 puan
  f) Elmas Müdür/Direktör katsayı puanı: 5 puan
  g) Asbaşkan Müdür/Direktör katsayı puanı: 6 puan
  h) Başkan Müdür/Direktör katsayı puanı: 7 puan
  6. %22 seviyesine gelmiş tüm Girişimcilerimiz, FARMASİ’nin düzenlemiş olduğu geleneksel yıllık kutlamalara
  sözlü olarak geleceğini taahhüt ettiği halde, herhangi geçerli bir birdirim yapmadan katılımın gerçekleşmediği
  takdirde Girişimcilere FARMASİ tarafından duyurulmuş tutarlar faturalandırılacaktır.
  K- Web Sitesi Yayınlama ve Sosyal Paylaşım Siteleri Kuralları
  1. FARMASİ Girişimcilerinin internetteki faaliyetlerini, FARMASİ’nin çalışmalarını olumsuz etkilemeden ve
  kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıdaki FARMASİ Web Sitesi Kuralları’nın uygulanması
  gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uygun bir şekilde internet sitesinin düzenlenmesi ve düzenleme sonrası onay
  alınması gerekmektedir. Web sitesi hazır olan Girişimci, siteyi yayına açmadan önce bilgi@farmasiint.com mail
  adresine web adres linki gönderip onay alması gerekmektedir. *Şirket tarafından hazırlanan Logo’nun
  kullanılması zorunludur.
  2. Girişimci resmi FARMASİ web sitesi olmadığını sitesinde açıkça belirtilmelidir. Web sitesinde “Bu site
  FARMASİ Enternasyonal Resmi Web Sitesi Değildir” açıklaması ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür bir yerde
  ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.
  3. Web sitesini kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.
  4. Site üzerinde; FARMASİ Girişimci, FARMASİ Satış Girişimci, FARMASİ Güzellik Girişimci ya da FARMASİ
  Tarafından verilmiş son 12 ay içindeki en yüksek ünvanı şeklinde belirtilmelidir. Ana sayfada ve tüm sayfalarda
  görünür biçimde olmalıdır.
  5. Girişimciler, FARMASİ’nin onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında, FARMASİ ürünlerinin satıldığı eticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemez. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunluluğu
  bulunmaktadır.
  6. Web sitesinde kişisel kampanya yapmak yayınlamak, haksız rekabet ortamı oluşturmak yasaktır. (Altın
  vermek, Para vermek gibi vaadlerde bulunmak)
  7. FARMASİ Girişimciları Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilirler.
  8. Arama motorunda verilen reklam FARMASİ Girişimci tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.
  9. Girişimci web sitesinde FARMASİ Enternasyonal içerikleri, şirket yapısı ve ürünler ile ilgili olarak asıl
  içerikten saptırılmış, satış amaçlı ve asılsız içeriklerin kullanımı yasaktır.
  10. FARMASİ Enternasyonal görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde
  olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.
  11. Hazırlanmış olan Web sitesinde Rakip firmaların isimlerini kullanmak ve onları rencide edici veya karalayıcı
  içerikler bulundurmak yasaktır.
  12. Girişimcilar kendi web sitelerinde Başvuru Formu oluşturabilirler ancak bu Başvuru Formunda Girişimci
  adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri alabilirler.
   Ad Soyad
   E-posta
   Cep Telefonu Numarası
   Şehir
  *Sponsor link site içinde yer almayacaktır.
  13. Girişimcilerimizin kendi web sitelerine başvuran Girişimci adaylarını sisteme dahil etmek istediklerinde
  öncelikle başvuran kişi aranmalı, FARMASİ de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer FARMASİ de çalışan
  bir Girişimci (Sponsor) tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra
  herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağının bilgisi net bir ifade ile bildirilmelidir.
  14. FARMASİ Girişimcilerinin, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamlarında yasal mevzuata
  ve/veya FARMASİ Yönetmeliğindeki kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşmaları durumunda, FARMASİ
  Enternasyonal Ticaret A.Ş. tarafından gerekli disiplin işlemleri yürütülecek ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa
  kapatma da dahil olmak üzere, gerekli cezalar tatbik edilecektir.
  15. ”Tüm FARMASİ Girişimcileri çalışmalarını kendi nam ve hesabına yürütmektedir. Bununla birlikte,
  FARMASİ Girişimcileri bu çalışmalarını yürütürken yürürlükteki mevzuatın öngördüğü kurallara ve FARMASİ
  Yönetmeliğinde belirlenmiş olan ilkelere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda tüm FARMASİ Girişimcilerinin
  özellikle sosyal medyada ve varsa kendi internet sitelerinde mevzuata ve FARMASİ Yönetmeliğine aykırı tutum ve
  söylemlerde bulunmamaları, yine rakip firmalar ve ürünleri hakkında kötüleyici yorum ve beyanlarda
  bulunmamaları gerekli ve zorunludur. Bu şekilde aykırı tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde
  Şirketimiz ilgili Girişimciler hakkında Yönetmelik ve mevzuatın öngördüğü disiplin kurallarını uygulamak zorunda
  kalacaktır.”
  16. Internet siteleri / e-ticaret platformları / sosyal medya kanalları üzerinde FARMASİ’ye ait ürün satışları
  yağan girişimcilerimizin mevcut katalog dönemi fiyatlarının altında satış yaparak haksız rekabete konu olan
  aktivitesinin tespiti halinde girişimcilerimize uyarı yazısı gönderilecetir.
  Bu durumun uyarıya rağmen 24 saat içinde düzeltilmemesi halinde girişimci ekranları hiçbir uyarıya gerek
  kalmaksızın belirsiz süreli olarak kapatılacaktır. Satış fiyatlarının mevcut katalog ile aynı seviyede
  güncellenmesinin bildirilmesinin ardından sağlanacak kontroller neticesinde girişimci ekranları yeniden aktif hale
  getirilecektir.
  17. Girişimci, FARMASİ’ye ait hiçbir web sayfasına ve uzantısına sponsor linki kullanarak satış, kayıt ya da
  tanıtım faaliyetleri yapamaz.
  H. FARMASİ Logo kullanımı
  Resmi FARMASİ Web sitesinde bulunan FARMASİ Logo’su kullanılabilir. Logoda değişiklik yapılamaz. Hareketli
  şekil olarak kullanılmamalıdır. Orjinal formatındaki FARMASİ logosu kullanılmalıdır. FARMASİ’nin resmi web sitesi
  dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “FARMASİ” adı geçen ve FARMASİ ürünlerinin
  tanıtıldığı internet siteleri FARMASİ Girişimcileri tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel
  web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk Girişimcilerin kendilerine aittir.
  FARMASİ ENTERNASYONAL TİC. A.Ş.