Ar-Ge Çalışmalarımız – Farmasi Kayıt | Farmasi Üyelik | Farmasi Katalog

Farmasi ürünleri özel formülasyonu FARMASİ Laboratuvarları’nda GMP en iyi kalite yöntemi ile geliştirilmektedir.

Ar-Ge ( Araştırma ve Geliştirme) merkezimizin ana kaynağı; kaliteye ve insan sağlığına verdiğimiz değer oluşturmaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, en yeni ve modern teknolojik gelişmelere sahip tesislerinde, AR-GE ekibi tarafından GMP standartlarında bilimsel yöntemlerle ve büyük bir dikkat ve titizlikle devam etmektedir.

İnsanlarımızın ve toplumun tüm ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm verebilecek, teknik yaklaşımları ortaya koyabilecek, kaliteli ve istikrarlı bir yönetim anlayışı ve bilimden ve fenden ödün vermeden, çağın şartlarına ayak uyduran ve özendirici bir araştırma-geliştirme ortamı ile Farmasi ürün kalitesinin en önemli etken sebeplerindendir. Bu bakış açısı ile düzenli ve sürekli bir şekilde gelişmekte olan AR-GE çalışmalarımız sayesinde, fabrikamız içerisinde GMP standartlarındaki AR-GE laboratuvarlarımız da geliştirdiğimiz 2000’den fazla ürün ile dünya kozmetik pazarında önemli bir paya sahip olarak, Dünyada 94. Sıraya yerleşmiş bulunmaktayız.

Tanalize Kozmetik ileTürkiye kozmetik sektöründe yoğun Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde ihracat lideri konumuna geldik. Son derece önemli olan ihracaat liderliği konumunu korumak üzere AR-GE çalışmalarına son derece önem ve titizlikle gayret göstermeye devam ediyoruz. AR-GE çalışmalarımızın semeresi olarak günümüzde 127 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımızın da ana kaynağı olmuştur ve her geçen yıl giderek istikrarlı bir şekilde hızla büyümektedir.